Vet ni någon kommun som arbetar med efterlevandestöd?

Vet ni någon kommun (inte kyrka eller diakon) som arbetar med efterlevandestöd?

Svar: Här kommer några exempel - i Kävlinge kommun arbetar de med efterlevandestöd med fokus på att erbjuda social gemenskap. Läs mer om efterlevandestöd i Kävlinge

I Boxholm har servicecentret, i samverkan med en diakon, efterlevandegrupp som träffas 5 gånger. De använder sig av Lars Björklunds bok "En skugga av kärlek" som handlar om tankar i sorgen. Vidare genomför de årligen en utflykt på våren där de bjuder in alla som deltagit i ovan beskrivna samtalsgrupper. Efterlevandegrupperna har varit mycket uppskattade och bl.a. så har vissa deltagare inte varit medlemmar i Svenska kyrkan. Initialt inbjöds de anhöriga som tidigare haft kontakt med centret. Numer så skickar diakonen inbjudan till dem som har mist en närstående. De flesta av deltagarna fortsätter sedan att komma på andra aktiviteter som sker på servicecentret och på så sätt förebyggs risken för social isolering. Läs mer på Boxholms hemsida

I Vimmerby har de, efter att några män efterfrågat behov av en anhöriggrupp för änkemän/änkor, startat upp en efterlevandegrupp. De träffas en gång per månad under två timmar. Många av dem som deltar har tidigare inte haft tid och ork, mitt i sitt vårdande, att delta i någon anhöriggrupp. De upplever det positivt med deltagandet i en grupp för efterlevande. Läs mer på Vimmerbys hemsida

I Knivsta arbetar de efter samma rutiner som Akademiska sjukhuset Uppsala, se nedan. Den anhörigstödjare/anhörigkonsulent som tidigare haft kontakten med den anhörige kontaktar vederbörande inom 14 dagar efter den närståendes dödsfall. Behöver den anhörige hjälp så bistår anhörigstödet med det som de kan. Det kan t.ex. vara att vara med vid visning av den döda personen eller att följa med till begravningsbyrån. Efter 3 månader tas en ny kontakt. Erfarenheten som anhörigstödjare/anhörigkonsulent har är att det oftast är då som frågor och funderingar kommer från den anhörige. Dessa frågor och funderingar kan leda till att den anhörige får prata med ambulans- eller omsorgspersonal som var närvarande vid dödsfallet till att bistå den anhörige till en kontakt med någon person som gör bouppteckning. Efter 6 månader bjuder anhörigstödet in till en träff med syfte att träffa andra änkor/änkemän. Där erbjuds deltagarna möjlighet att fortsätta träffas dels genom Svenska kyrkan dels som en självhjälpsgrupp inom kommunens anhörigstöd.
Kommunens anhörigstöd arbetar aktivt med ett personligt stöd till efterlevande under de första 18 månaderna efter den närståendes dödsfall. De efterlevande är alltid välkommen att kontakta kommunens anhörigstöd när de vill och de prioriterar detta stöd lika som stödet till anhöriga som är i en vårdande situation. Läs mer på Knivstas hemsida

Ett exempel från landstinget - på Uppsala akademiska sjukhus akutmottagning har de sen 11 år tillbaka rutiner för efterlevandestöd till anhöriga. Anhöriga erbjuds att vara med på akutrummet under återupplivning, de får en mapp med information att ta med sig hem. Återkoppling sker av personal på akutmottagningen, via telefon, inom 14 dagar och efter 3 månader. Det är i första hand undersköterskorna som arbetar med anhörigstöd. Vidare har de ett nära samarbete med sjukhuskyrkan samt kuratorer. Läs mer på Uppsala Akademiska sjukhusets hemsida

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson