Kan ni ge exempel på social omsorg begrepp eller arbete?

Svar: Social omsorg är att ge människor individuell anpassad omsorg och service.
Man kan också tala om informell och formell omsorg. Informell omsorg är när vi hjälper och stödjer varandra, en omsorg som inte grundar sig på några lagar och förordningar. Formell omsorg är samhällets omsorg av medborgare. Det kan t.ex. vara ett beslut om hemtjänstinsatser där personer som har en anställning (ett arbete) inom kommunen utför de behov som finns av omsorg.

Anhörigas insatser är i de flesta fall en informell omsorg. Man stödjer och hjälper en närstående som man har en nära relation till. Utifrån socialtjänstlagen 5 kap. 10§ ska kommunen erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Har du fler funderingar kring detta är du välkommen att kontakta oss igen.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson