Finns det någon kommun som har ett lokalt nätverk för utveckling av anhörigstöd?

Finns det någon kommun som har ett lokalt nätverk för utveckling av anhörigstöd och vilka deltar i så fall i det?

Svar: Det arbete som bedrivs med lärande nätverk, har som mål att tillsammans lära sig av varandra, utbyta kunskaper och erfarenheter samt att stödja varandra att omsätta forsknings- och utvecklingsresultat i praktisk verksamhet. Vilket i sig innebär en utveckling av anhörigstödet.

Lärande nätverk har tidigare startats inom områdena:
Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd, Samverkan och partnerskap i stöd och hjälp för anhöriga, Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg samt E-tjänster och tekniska hjälpmedel för anhörigvårdare. För närvarande pågår också lärande nätverk inom områdena Anhörigas hälsa och Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Ytterligare nätverk som startar är Anhöriga och särskilt boende, Samtal som stöd samt Anhörigomsorg, ekonomi och arbete.

Då Nationellt kompetenscentrum anhöriga arbetar med lärande nätverk inom prioriterade områden för att utveckla anhörigstödet finns inget lärande nätverk som går under beteckningen "utveckling av anhörigstödet".

Jämtlands län har haft ett länsövergripande anhörigprojekt för att utveckla anhörigstödet i regionen. Kontaktperson Suzanne Göransson tel. 063-14 42 12.

För mer information om nätverken, kontakta: Jan-Olof Svensson 0480-41 80 28. Eva Gustafson 0480-41 80 30.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson