En äldre man vars fru ligger svårt sjuk i cancer har stora problem med sina vuxna barn som vänder sig helt mot honom.

En äldre man vars fru ligger svårt sjuk i cancer har stora problem med sina vuxna barn. De vänder sig helt mot honom, trots att han ställt upp för dem i alla situationer. Dottern som inte är boende hemma,har tagit en nyckel som hon vägrar lämna ifrån sig, plus, att hon tagit deras bankomatkort som hon också vägrar lämna ifrån sig. Är inte detta brottsligt? Mannen är helt förtvivlad dels över det tragiska att hans fru ligger svårt sjuk + det andra matriella.

Svar: Du beskriver en komplex och svår situation. Det är inte lätt för anhöriga när någon närstående blir allvarligt sjuk.Det är svårt för mig att ge några konkreta råd. Att som anhörig ha någon person att samtala med och som kan ge råd och stöd utifrån den individuella situationen kan upplevas positivt. En sådan person skulle kunna vara den, i den aktuella kommunen, som arbetar med anhörigstöd. Kanske kallas den personen för anhörigkonsulent eller anhörigstödjare? Personen/personerna kan nås via kommunens växel alternativt kan information och kontaktuppgifter finnas på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson