Har jag rätt till någon som helst ekonomisk hjälp för att vårda min djupt deprimerade sambo?

Har jag rätt till någon som helst ekonomisk hjälp för att vårda min djupt deprimerade sambo? Han har varit långvarigt deprimerad med 3 självmordsförsök och vi genomgår just nu en utredning om ADD/Aspergers men det lär ta lång tid innan diagnos. Han måste ha någon som motiverar honom att göra saker och jag orkar och kan inte göra detta då jag arbetar. Som det är nu tar jag hand om allt plus att jag måste pusha honom framåt. Kontakt med myndigheter slutar oftast väldigt illa. Försökte prata med kommunen men fick ingen direkt repsons. Dom erbjöd mig hemtjänst vilket jag är tvungen att tacka nej till eftersom min sambo inte klarar av nya människor.

Svar: Det ser olika ut i Sveriges kommuner när det gäller möjligheten att bli anställd som anhörigvårdare samt vilka riktlinjer som gäller.

Anhörigbidrag, hemvårdsbidrag eller omvårdnadsbidrag kan ges till den som vårdar en anhörig i hemmet. Detta bidrag finns inte heller i alla kommuner och reglerna för vem som kan få bidraget är också olika i kommunerna, liksom storleken på bidraget. Oftast söks bidraget samt betalas ut till den som får vården. Denne förutsätts vidarebefordra bidraget till den anhöriga som utför vården. Du kan läsa mer om detta på Nationellt kompetenscentrum Anhörigas hemsida på fakta om anhörigstöd.

Jag skulle råda dig att ta kontakt med en person som arbetar med anhörigstöd, anhörigkonsulent eller liknande, i din egen kommun. Det är oftast bra att ha en personlig kontakt som kan råda och stödja dig i din roll som anhörig. Du når den personen via kommunens växel.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson