Har jag rätt till ersättning när jag vårdar min strokedrabbade man?

Min man, född-52 har haft stroke och har nu vitsubstansförändringar som gradvis försämras. Han har varit sjukskriven i 2 år. Jag jobbar heltid och all övrig tid ser jag till att det fungerar hyfsat för honom. Har jag rätt till någon ekonomisk ersättning för allt jobb och tid jag lägger ner på detta? Jag känner mig som anhörigvårdare, men får ingen ekonomisk hjälp med någonting.

Svar: Rent generellt har du ingen rätt till någon ekonomisk ersättning. I vissa av Sveriges kommuner finns ersättning genom så kallat hemvårdsbidrag/anhörigbidrag/omsorgsbidrag. Vidare finns i vissa kommuner möjligheten att bli anställd som anhörigvårdare. Du kan läsa mer om ovanstående på Nationellt kompetenscentrum anhörigas hemsida på fakta om anhörigstöd.

Lagmässigt står i Socialtjänstlagen, 5 kap. 10 §, att "socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder."

Det är bra att ha en personlig kontakt i din egen kommun som kan stödja dig i din roll, en anhörig som kombinerar förvärvsarbete och anhörigomsorg. Mitt direkta råd till dig är att du kontaktar anhörigstödet/anhörigkonsulenten i din egen kommun som också kan ge dig en individuellt anpassad information.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson