Jag undrar på vilka orter och vilka typer av utbildning finns det som riktar sig mot anhörigstöd?

Svar: På universitets/högskolenivå finns utbildningar på Linnéuniversitetet, Professionellt anhörigstöd 30 högskolepoäng, samt på Ersta-Sköndal högskola, Anhörigstöd i ett helhetsperspektiv, 7,5 högskolepoäng. Vidare finns utbildningar via olika utbildningsföretag bl.a. Kompetensutvecklingsinstitutet som anordnar en utbildningsdag 28 april i Stockholm och 2 maj i Lund med titelnAnhörigstöd inom omsorgen. Eximus AB är ett annat företag som ger utbildningar inom anhörigstöd sedan år 2004.

Att delta på de regionala mötesdagarna som årligen genomförs och arrangeras av Nationellt kompetenscentrum anhöriga är också en källa för kunskapsinhämtning inom området anhörigstöd. Till lika Anhörigriksdagen i Varberg, som årligen arrangeras av Anhörigas Riksförbund.

Jag måste reservera mig inför detta svar eftersom det mest troligt finns ytterligare utbildningar inom området anhörigstöd än de ovanstående nämnda.
/Birgitta Olofsson, Nka

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson