Hur hanterar vi vår psykiskt sjuka mor?

Vår mor är 64 år och psykisktsjuk (paranoid, vanföreställningar) sedan många år. Det blir värre och värre och psykologer har hon gått hos men hoppat av eftersom hon inte litar på dem. Vi undrar vad vi ska göra, behöver konstruktiva råd och vägledning hur vi ska hantera detta? Vi vill verkligen att hon ska få hjälp och undrar vad vi kan göra?

Svar: Enligt socialtjänstlagen 5 kap. 10 § ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående med funktionshinder. Mitt råd till er, utifrån er roll som anhöriga, är att ha en personlig kontakt på "hemmaplan" som kan råda och stödja er utifrån de individuella behov som ni har av stöd. En sådan person skulle kunna vara en anhörigkonsulent eller liknade. Den personen kan ni nå via kommunens växel.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson