Hur ansöker man om särskilt boende?

Kan jag som anhörig ansöka om särskilt boende för min 99-åriga mormor? Måste jag vara 'god man' om jag ska kunna göra det?

Svar: Din mormor kan ge dig en fullmakt. En fullmakt innebär att någon ges en behörighet att vidta vissa åtgärder (rättshandlingar) för någon annans räkning. En generalfullmakt är obegränsad och avser alla åtgärder som huvudmannen själv får göra. En fullmakt som avser endast vissa åtgärder kallas för enkel fullmakt.För att få ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Detta sker genom en biståndshandläggare. Jag råder dig att ta kontakt med den personen för en dialog. Du når hon/han via kommunens växel.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson