Min son har flera diagnoser och depression. Vart kan vi få hjälp?

Har en son, 20 år, som sedan 10 års ålder haft depressioner, fått flertalet diagnoser såsom tex bipolär, autism och adhd. Dessa diagnoser har plockats bort efterhand, förutom depressionerna. Även stora missbruksproblem från 13 års ålder fram till för knappt ett år sedan. Nu djupt inne i depression, tar inte sina mediciner alltid. Har varit på psykakuten och fått ny medicin som han vägrar ta. Klarar nu inte att sköta någonting, ligger bara i sin lägenhet och gråter. Säger att han inte orkar längre. Jag är rädd att han ska skada sig (ta livet av sig). Finns det någonstans vi kan få hjälp? Han vägrar gå till psykakuten igen.

Svar: Tack för din fråga till Nka. Jag förstår din oro och ängslan. Det finns ett par möjligheter vi kan föreslå:

  1. Sök upp Psykakuten och ber dom följa med dig hem till din son. Berätta hur dåligt han mår och hur orolig du är för honom och hans hälsa.
  2.  En annan möjlighet är att du kontaktar Socialtjänsten i kommunen och ber dem om råd och hjälp.
  3. Du kan också kontakta anhörigkonsulenten i din kommun för råd och stöd.

Det finns också flera organisationer som ger stöd inför risken för självmord. Jag bifogar länkar till olika organisationer:

Senast uppdaterad 2017-10-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson