Hemtjänst fungerar inte för en bekant. Hur kan vi få hjälp?

Fråga: 94 år dam skickas mellan geriatriken och hemmet i 3 mån.tid. Hon kan inte gå har kateter, fått blod. Har inga anhöriga. Hemtjänst fungerar ej. Vem kan hjälpa oss? Vi är två äldre bekanta.

Svar: Vi föreslår att ni tar kontakt med antingen er bekantas ansvariga biståndshandläggare eller ansvariga sjuksköterska i kommunen och berättar om hur ni upplever situationen. Biståndshandläggaren eller sjuksköterskan kan då ta kontakt med er bekanta och, om hon önskar och det behövs, sammankalla till en vård- och omsorgsplanering för att samtala om och se över situationen och stödet som hon har. Ett förslag är att, om ni vill och har möjlighet, fråga er bekanta om hon vill att ni ska vara med vid en eventuell vård- och omsorgsplanering så att ni kan vara med som ett stöd och framföra vad som fungerar och inte.

Senast uppdaterad 2016-05-04 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson