Har jag rätt att som legitimerad sjuksköterska och dotter sköta min mors läkemedel och injektioner?

Fråga: Har jag rätt att som legitimerad sjuksköterska och dotter sköta min mors läkemedel (injektioner) om det behövs i samband med hennes sista tid. Läkemedlen är utskrivna på recept. Vem har i så fall ansvar att tillhandahålla sprutorna och ev. butterfly?

Svar: Detta är ingen enkel fråga. Vi känner till sådant "fall" och vet att det var mycket diskussion och resonemang kring detta. Rekommendationen till dig är att du vänder sig till den medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) som finns i den kommun där patienten finns för att få ett svar som är förankrat där.

Senast uppdaterad 2016-04-26 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson