Har anhöriga rätt att läsa sina dementa släktingars journal?

Fråga: Jag jobbar på ett demensboende. Har anhöriga rätt att läsa sina dementa släktingars journal? Vår sköterska säger ja men jag har hört att de inte får läsa utan den demente släktingens medgivande?

Svar: Det finns inget generellt svar på din fråga. Det kan finnas papper skrivna (vårddirektiv) och det kan vara olika beroende på vilket stadium av demenssjukdomen som personen befinner sig i. Det behöver avgöras från fall till fall. Vi föreslår att patientansvarig sjuksköterska tillfrågas om vad som gäller i det enskilda fallet och även MASen, medicinskt ansvarig sjuksköterska, kan tillfrågas.

Senast uppdaterad 2016-04-25 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson