Hjälp med boende?

Fråga: Min 85 åriga mamma är bostadslös men enligt biståndshandläggare på kommunen är hon för pigg för att få ett äldreboende. Var kan hon få hjälp. Hon vågar inte bo ensam eftersom hon är livrädd för att min kriminella och missbrukande stater ska få reda på var hon finns.

Svar: Eftersom jag inte vet mer om din mammas situation än det som du beskriver i din fråga så blir detta ett mycket generellt svar på en kanske mer komplex situation. När det gäller bostadsfrågan så utreder, som du säkert vet, biståndshandläggare exempelvis en persons behov av särskilt boende. Visar utredningen att behov av särskilt boende inte föreligger (och man får ett avslag) så har man alltid möjlighet att överklaga beslutet. Vill man inte överklaga eller får man ytterligare ett avslag på ansökan om särskilt boende så kan man vända sig till den allmänna bostadsmarknaden. I flera kommuner finns så kallade trygghetsboenden eller seniorboenden för personer som uppnått en viss ålder. Dessa boenden kräver inga biståndsbeslut utan du vänder dig till fastighetsföretag som erbjuder sådana boenden och sätter upp dig i kö. Dessa boenden kännetecknas av att de är fysiskt tillgängliga och har utrymmen för social samvaro och aktiviteter. Du kan ringa till växeln i den kommun där din mamma bor och fråga efter trygghetsboenden eller seniorboenden. Många biståndshandläggare har också kunskap om dessa typer av boenden.

Om din mammas situation utmärks av annan problematik såsom med ekonomi eller annat så kan du hjälpa henne att vända sig till socialtjänsten där hon bor. Socialtjänsten erbjuder även stöd till anhöriga till personer med missbruksproblematik. Om din mamma utsätts för hot tycker jag att det vore bra om hon vänder sig till polisen.

Frida Andréasson, Nka.

Senast uppdaterad 2016-03-31 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson