Vad kostar anhörigas insatser?

Fråga: Jag undrar vad det obetalda omsorgsarbetet som anhöriga ger äldre kostar per år för anhöriga? Det enda jag hittar är en studie för Malmö, årlig genomsnitt på 126. 000 kr per år och anhörig. Det finns mycket forskning om konsekvenser men inga summor?

Svar: Din fråga är relevant - en fråga som ställs allt mer ofta. Det stämmer som du säger att det finns fler studier om anhörigomsorgens konsekvenser och det saknas svenska kostnadsstudier som undersöker anhörigomsorgen ekonomisk, både på individuell och samhällelig nivå. Vi har gjort en beräkning som grundar sig i en studie i Storbritannien. Den finns nämnd i Ann-Britt Sands kunskapsöversikt "Det handlar om tid och pengar",  se sid. 18-19. Det finns också en avhandling nyligen gjord av Beth Dahlrup där en kostnadseffektivitetsstudie är gjord på anhöriga till personer med demenssjukdom, se artikel: http://www.anhoriga.se/nyheter/anhorigstod-lonar-det-sig/

Senast uppdaterad 2016-03-08 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson