Vilka kommuner har anhörigbidrag? För- och nackdelar med bidraget?

Fråga: Tacksam för information om anhörigbidrag. Vilka kommuner har det? Vilka belopp betalas ut? För- och nackdelar med detta bidrag?

Svar: Gå gärna in på Nkas länk http://www.anhoriga.se/fragor-och-svar/fraga-77/ och läs om anhörigbidrag. Där står beskrivet bl.a. att vi tyvärr inte har någon lista på vilka kommuner som har och inte har anhörigbidrag. Det står beskrivet på varje kommuns hemsida. Det vi vet är att det inte är alla kommuner som har anhörigbidrag och gällande de kommuner som har det så kan både riktlinjer för och storleken på bidraget variera. Vad detta bidrag kallas varierar också.

Frågan gällde också vilka för- och nackdelar som finns med detta bidrag. Vissa kommuner resonerar så att det är ett bidrag för stimulering, uppskattning och uppmuntran till anhöriga som hjälper och stödjer en närstående. Andra resonerar så att anhöriga inte behöver stimuleras att ge mer stöd och hjälp, utan att det är viktigare att som anhörig kunna vara ledig och komma ifrån. Min erfarenhet är att det inte behöver vara antingen eller, eftersom anhörigas behov skiljer sig åt beroende på livssituation (det finns förstås även gemensamma faktorer) och att det är bra att det finns olika insatser utifrån olika behov. Många anhöriga ser anhörigbidraget som en form av uppskattning och bekräftelse på att det som de gör är betydelsefullt.

/Frida Andréasson, Nka.

Senast uppdaterad 2016-03-03 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson