Har barn med utvecklingsstörning rätt till fria resor från skolan till och från fritids och till kortis?

Svar: Enligt skolverket är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs på grund av färdvägens längd, trafikförhållandena, en funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förutsättningar ska prövas individuellt i varje enskilt fall.
Det kan se olika ut i olika kommuner. Ta kontakt med färdtjänsthandläggare i den kommun du bor i. Klicka här för att läsa mer om skolverkets vägledning (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2015-04-23 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson