Sälja huset - hur gör vi?

Min pappa är dement och är på boende. Mamma vill sälja huset som pappa är skriven på. Hur gör man?

Svar: Om en person på grund av sjukdom eller försvagat hälsotillstånd inte kan medverka och ta beslut om en husförsäljning kan en ansökan om god man göras som biträder ägaren vid en försäljning. Om det i det aktuella fallet finns underlag för, behov av att utse god man rekommenderas en kontakt med Överförmyndaren i den kommun pappan bor. De kan ge svar på hur den nu aktuella situationen kan hanteras på bästa sätt.

För mer information om god man se: http://www.domstol.se/familj/god-man-och-forvaltare/ (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2015-03-31 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson