Har överförmyndaren rätt att lämna ut uppgifter utan medgivande?

Jag lider av psykisk ohälsa och har en god man. Har överförmyndaren rätt att lämna uppgifter om min ekonomi till föräldrar, syskon utan mitt medgivande?

Svar: Detta är en juridisk fråga och som kräver god kännedom om Överförmyndarens rättigheter och skyldigheter inom ramen för sitt uppdrag. Om du har synpunkter på hur god man eller Överförmyndaren sköter sitt uppdrag kan man vända sig till Länsstyrelsen i det län du bor. De kan förmodligen också ge svar på din fråga om vilken rätt Överförmyndaren har att lämna ut uppgifter.

Senast uppdaterad 2015-03-31 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson