Försäljning av hus om ena partnern blir oförmögen till beslut?

Om maken/makan blir sjuk och är oförmögen att ta beslut om försäljning av huset, kan man skriva något innan det inträffar eller skall alltid en gode man inträda?

Svar: Att göra en genomgång av ekonomi, ägarförhållande i fastigheter etc. kan många gånger göra att framtida problem undviks. Det finns olika former av fullmakter som kan användas i olika syften. Det finns det som kallas generalfullmakt och där den som ställer ut en sådan fullmakt ger befogenhet att vidta alla åtgärder som den som ställer ut fullmakten själv får göra. Via denna länk finns ett exempel av generalfullmakt (pdf i nytt fönster)

Finns frågor om vilket som blir bäst för er? Ta kontakt via kommunens växel med Överförmyndaren i den kommun ni bor. För mer information om god man: http://www.domstol.se/familj/god-man-och-forvaltare/ (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2015-03-31 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson