Vem bestämmer av syskonen?

Mamma 80 år har fått en andra stroke och ligger på sjukhus. Min pappa finns kvar bor i hus ca 5 mil ifrån mig. Jag är äldst av två syskon, min 9 åriga yngre syster bor i samma stad. När våran mamma blev sjuk jag har alltid haft kontakt med mina föräldrar men nu har min yngre syster tagit över allt. Jag får ej hälsa på min sjuka mor och de förflyttade henne till ett annat sjukhus utan att jag fick veta det. Kan min syster få styra o ställa med allt med hus o hem? Hon tar ut all närstående penning och ingen frågar mig.

Svar: En komplicerad fråga med flera personer inblandade. Vem eller vilka i syskongruppen som föräldrarna vill ha kontakt med och besök av är en fråga. Kan de ge uttryck för denna vilja och respekteras den av syskongruppen? Finns det någon form av fullmakt till systern från föräldrarna som ger henne möjlighet att "styra och ställa"? Oenighet syskon emellan i liknande situationer förekommer och dessa konflikter kan vara svårlösta.

Om en person på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd har problem att sköta ekonomi eller ta till vara sin rätt kan ansökan om en god man göras via överförmyndaren i hemkommunen.

Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen erbjuda stöd till anhöriga som hjälper och stödjer en närstående som äldre, långvarigt sjuk eller funktionsnedsatt. Ofta finns det en person i kommunen, en anhörigkonsulent/samordnare som kan kontaktas via kommunens växel. Personen kan finnas med som en samtalskontakt, och med den här personen kan du tala om dina svårigheter och hur du kan förhålla dig till dem.

Senast uppdaterad 2015-03-31 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson