Hur hjälpa min syster som bor långt bort från mig?

Min syster är ensamboende, 78 år och mycket glömsk, jag tror dement. Detta har inte konstaterats då hon vägrar uppsöka läkare. Jag bor 50 mil bort och är mycket orolig. Hur ska jag göra för att hon ska få hjälp?

Svar: Om en person behöver hjälp och stöd för sin dagliga livsföring kan en ansökan om hjälp göras med stöd av Socialtjänstlagen. Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig och ställs till en biståndshandläggare i den kommun personen bor.

Ta kontakt via växeln med en biståndshandläggare i den aktuella kommunen och berätta om din oro för din syster och hennes välbefinnande. Handläggaren tar då kontakt med systern och gör en utredning (om systern inte motsätter sig det) av hennes behov av stöd. Med tanke på de problem som beskrivs i frågan kanske systern är i behov av en god man för hjälp med ex. ekonomin. Frågan kan väckas i samtal med biståndshandläggaren som kan ge information om god man.

Senast uppdaterad 2015-03-20 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson