Kan man ställa krav på en missbrukare?

Är det bra eller dåligt (för missbrukaren) om man sättet krav på denna, såsom tider, social kompetens och empati/tanke att göra något gott för ngn annan (yngre person, 20-års ålder).

Svar: Om något är bra eller dåligt för en person med missbruk beror på så många faktorer och är därför svårt att svara på. Men generellt sett så brukar basala krav på en person vara motiverade och välgörande.

Enligt Socialtjänstlagen ska kommuner erbjuda stöd till anhöriga och det (kanske) finns någon i din kommun som arbetar med stöd till anhöriga inom missbruksvården. Via kommunens växel kan du nå anhörigkonsulent/samordnare som kan ge information om vilket stöd till anhöriga det finns i er kommun.

Senast uppdaterad 2015-03-20 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson