Hur hanterar jag en incident på demensboendet?

Det var en demensboende. När nattpersonalen tittar till en patient klockan 03:30 är hon inte på sitt rum. Personalen letar igenom huset och till slut när klockan är 04:30 hittar personalen patienten sovandes på uteplatsen. Det är 10 minusgrader. Hur kunde detta hända och vad gör man när detta inträffar?

Svar: Att ge svar i det aktuella fallet på varför en demenssjuk person vandrar iväg och ut mitt i natten låter sig inte göras. För att, om möjligt, förhindra en upprepning kanske en ny vårdplanering behöver göras. Vilket behov av tillsyn har personen? Kan en teknisk lösning, ex. dörrlarm öka tryggheten för personen? Var det första gången personen försvann? Finns det behov av en genomgång av mediciner? Kanske en demenssjuksköterska kan bistå med att göra en analys och ge förslag på förbättringar?

Ta kontakt med ansvarig chef på boendet för en diskussion och genomgång av händelsen med målet att öka tryggheten för den boende och anhöriga.

Man kan också vända sig till Inspektionen för vår och omsorg (IVO), för mer information se http://www.ivo.se/for-privatpersoner/klaga-pa-varden/ (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2015-03-20 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson