Sambon orkar inte mer - vad ska vi ta oss till?

Min fader har för ett år sedan hamnat på sjukhus efter misskötsel med sin diabetes och alkohol. Han led då av bland annat alkohol-delirium. Nu bor han sen ett år ihop med sin sambo igen, men han blir mer och mer förvirrad, aggressiv och har börjat dricka igen. Nu orkar inte sambon mer och jag undrar vad vi ska ta oss till?

Svar: Vid behov av hjälp och stöd i vardagen kan en person enligt Socialtjänstlagen ansöka om hjälp. Ansökan kan ske muntligt eller skriftligt. För ansökan ta kontakt med en biståndshandläggare i den kommun de bor för en ansökan om hjälp och stöd. Dels för sambons räkning, dels för egen del. Handläggaren nås via kommunens växel. Med tanke på problembeskrivingen med förvirring, aggressivitet och missbruk kanske en läkarkontakt skulle vara av värde, om din far går med på det.

Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen erbjuda anhöriga stöd, för mer information om vilket stöd som finns i den aktuella kommunen ta kontakt med anhörigkonsulent/samordnare. Personen nås via kommunens växel.

Senast uppdaterad 2015-03-20 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson