Kan man försämra en dement persons tillstånd om man talar om för personen att hans hustru har avlidit?

Svar: En demenssjukdom innebär en stor förändring för den som drabbas och även för anhöriga förändras situationen. En demenssjukdom utvecklas på olika sätt från person till person. På Svenskt Demenscentrum: www.demenscentrum.se (nytt fönster) finns mycket information om sjukdomen och även om att leva med demens.

Att uttala sig i den fråga som ställs är svårt. Förslag, ta kontakt med ansvarig läkare/husläkare eller en demenssjuksköterska som känner personen och har ett underlag för att kunna ge råd med utgångspunkt var i sjukdomen personen befinner sig.

Ett svar grundat på erfarenhet av möten med anhöriga i samma situation säger att man ska/kan berätta för en demenssjuk person att hustrun är död och samtidigt vara beredd på att det kanske ger en ökad oro inledningsvis och att personen har behov av mer stöd och omsorg.

Senast uppdaterad 2015-03-20 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson