Hur gör jag för att få ut mer av kommunens anhörigstöd?

Vad kan jag göra då min kommun i stort sett bara har 4 kaffeträffar per år för oss anhöriga. Skulle vilja ha ut mera av den här viktiga satsningen. Min fru 70, har parkinson och turen att fått personlig assistent innan 65 dagen har 8 tim ass varje dag. Ingen förståelse att jag har övriga 16 tim. Erbjuds avlastningsboende men då får ass ej jobba ingen bra avlastning för mig. Då kommer min fru vilja ha mig där timmar varje dag hon är van vid mycket hjälp som ej kan ges där.

Svar: 090701 infördes en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen (SoL 5 kap 10§ )
Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder . Vilket stöd som kan bli aktuellt beror dels på dina behov men också på vilka insatser som kommunen erbjuder.

Jag skulle råda dig att ta kontakt med anhörigsamordnaren/anhörigkonsulenten i din kommun alternativt en biståndshandläggare för att få tillfälle att beskriva dina individuella behov. Du når dessa personer via kommunens växel. Du kan vidare få information via Socialstyrelsens broschyr "Stöd till Anhöriga". www.socialstyrelsen.se

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson