Sälja bostadsrätt utan god man?

Morfar och mormor äger en bostadsrätt. Mormor har flyttat till demensboende, morfar till äldreboende. 3 barn har de. Morfar vill sälja bostaden för att han inte har råd att betala 3 boenden. Ena barnet har han gett fullmakt till att sälja. 2 andra barnen försöker att stoppa försäljningen med hänvisning till att en god man måste se till mormors bästa. Morfar har hela tiden skött om sin fru och gör så fortfarande. Kan han sälja utan God man?

Svar: En god man kan förordnas till en person som har behov av hjälp på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller likande. Ansökan lämnas till Överförmyndaren som bedömer om förutsättningarna för godmanskap är uppfyllda och Tingsrätten fattar beslut om någon ska ha god man.
Eftersom det i frågan som ställts är flera personer som berörs och dessutom har skilda uppfattningar, blir rådet att ta kontakt med Överförmyndaren i kommunen om lämpliga åtgärder för att sälja bostadsrätten. Överförmyndaren nås via kommunens växel.

Mer information om god man finns på http://www.domstol.se/familj/god-man-och-forvaltare/ (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2015-03-20 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson