Kan mitt syskon ta på sig rollen att se över pappas ekonomi?

Min far är svårt sjuk och har så varit i över 40 år. Då han är helt beroende av hjälp har han assistenter som sköter honom från morgon till kväll i den egna bostaden. De har hjälpt till med hans ekonomi...betalat räkningar osv...men nu vill de inte detta längre då de känner att han inte kan vara med och övervaka på samma sätt som tidigare då han har försämrats kraftigt på sista tiden. Jag är hans äldsta dotter men har inte växt upp med min far utan vi har fått kontakt på senare år. Jag har ett yngre syskon som däremot har haft vår pappa hos sig hela uppväxten. När assistenterna inte längre ville ha ansvaret över pappas ekonomi tog mitt syskon över denna uppgift. Är detta regelrätt? Eller bör det utses en god man eller liknande? Både jag och assistenterna funderar över detta.

Svar: En god man kan förordnas till en person som har behov av hjälp på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller likande. Ansökan lämnas till Överförmyndaren, vilka bedömer om förutsättningarna för godmanskap är uppfyllda, och tingsrätten fattar beslut om någon ska ha god man.

Kan er far själv ge uttryck för hur han vill ha hjälp med sin ekonomi? Kanske är det tillräckligt med en fullmakt till den som hjälper honom.

För att få svar på Din fråga om det finns grund för att utse en god man ta kontakt med Överförmyndaren i den kommun din far bor.

Mer information om god man finns på http://www.domstol.se/familj/god-man-och-forvaltare/

Senast uppdaterad 2015-02-26 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson