Kan en god man bestämma att en särbo ej räknas som anhörig?

Kan en god man bestämma att en särbo ej räknas som anhörig?

Svar: Om en person på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden uppstår, kan ansökan om god man göras. Överförmyndaren bedömer om förutsättningarna för godmanskap är uppfyllda och sedan är det tingsrätten som fattar beslut om god man. I uppdraget att vara god man kan ingå att bevaka rätt, förvalta egendom och/eller sörja för person.

I detta fall framgår det inte vilket uppdrag den gode mannen har. Så för att bringa klarhet i denna fråga rekommenderas att ta kontakt med Överförmyndaren i kommunen, som har tillsynsansvar för gode män. Överförmyndaren nås via kommunens växel. Då kan säkert de frågetecken som finns klaras ut.

För mer information om godmanskap se; http://www.domstol.se/familj/god-man-och-forvaltare/

Senast uppdaterad 2015-02-26 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson