Hur kan jag bli min sons förmyndare?

Jag har en son som är 19 år och har ADD med autism. Han har bott på internat, men blev utkastad p.g.a. droger. Nu bor han hemma hos mig och är fullständigt apatisk. Jag måste hjälpa honom med dagliga rutiner, som mat, hygien och mycket annat. Nu har han blivit beviljad aktivitetsstöd för förlängd skolgång och har absolut INGEN aning om hur ekonomi ska skötas! Hur kan jag bli hans förmyndare?

Om en person har en funktionsnedsättning kan personen ansöka om hjälp i sin vardagliga livsföring med stöd av Socialtjänstlagen, SoL, och i vissa fall med av lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ansökan görs hos en biståndshanläggare i den kommun man bor.

I frågan om hjälp med att sköta ekonomin kan, om förutsättningar finns, en god man eller en förvaltare utses. Ansökan om god man görs hos Överförmyndaren i den kommun man bor. Efter ansökan görs en utredning för att ta ställning till om god man kan förordnas. Det är Tingsrätten som beslutar om god man. Överförmyndaren nås via kommunens växel.

För mer information om god man och förvaltare se http://www.domstol.se/familj/god-man-och-forvaltare/

Senast uppdaterad 2015-02-26 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson