Hur hjälpa en person som blivit glömsk och förvirrad?

Hur jag kan hjälpa en person som har blivit glömsk och ibland även förvirrad?

Svar: Är det en äldre person det gäller? Har problemen med glömska och förvirring kommit snabbt eller har personen varit glömsk länge? Är personen själv medveten om sina problem?

Det är viktigt att försöka få svar på om det är en sjukdom som ligger bakom, kanske något som går att behandla. Försök få personen med på att beställa tid hos sin läkare för utredning av glömskan och förvirringen.

När utredningen är klar och ni vet vad som orsakar problemen och det finns behov av stöd och hjälp så kan i vända er till kommunens socialtjänst. Det kan vara en biståndshandläggare eller en person som arbetar med stöd till anhöriga. Båda nås via hemkommunens växel.

Senast uppdaterad 2015-02-26 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson