Hur gör vi med mammas lägenhet?

Vår moder, ensamstående, har drabbats av senil demens. Hon ska inom kort flytta till äldreboende. Hon har en bostadsrätt. Kan vi bröstarvingar (2) sälja lgh och inventarier redan nu eller ska hon fortsatt behöva ha två boenden. Hur löser vi lättast detta problem?

Svar: Att företräda en närstående kan ske på olika sätt. Ett vanligt sätt är att ha en fullmakt som gör att en anhöriga kan vara behjälplig med att betala räkningar etc. Ett annat sätt kan vara att det finns en god man med uppdrag att sköta ekonomi, sörja för person och tillvarata huvudmannens intresse. Det framgår inte av frågan om något av dessa alternativ är aktuella. Föreslår att en kontakt tas med Överförmyndaren i den kommun mamman bor för en diskussion om hur er fråga kan lösas på bästa sätt. Överförmyndaren nås via kommunens växel.

För mer information om god man se: http://www.domstol.se/familj/god-man-och-forvaltare/

Senast uppdaterad 2015-02-26 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson