Kan pappa få hjälp vid besök i sommarstugan?

Jag bor utomlands men kommer till Sverige tre veckor i maj. Mina föräldrar bor på ett äldreboende där de har fantastisk vård. Min far vill absolut tillbringa de tre veckorna i sommarstugan. Kan inte vägra honom det då det förmodligen blir sista gången för honom. Men jag är inte säker på att klara av vården - byta blöjor, tvätta honom etc. Finns det möjlighet att få hjälp några timmar om dagen?

Svar: Det brukar inte vara något problem att få hjälp i den kommun man vistas i tillfälligt. För att lösa hur det praktiskt ska ordnas ta kontakt med den ansvarige chefen på det boende din far bor. De kan då informera om vilka kontakter som behöver tas med den kommun ni ska vistas i. Om det behöver ordnas med larm, hjälpmedel etc.

Oftast är det en biståndshandläggare som gör en utredning av vilka behov som din pappa har och som ska tillgodoses i samband med den tillfälliga vistelsen i sommarstugan. Sedan skickas en beställning till den kommun som ska ge hjälpen. Rutiner kring detta kan variera från kommun till kommun.

Senast uppdaterad 2015-02-26 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson