Vågar vi flytta mamma närmre där vi bor?

Mamma är 94 år, haft 3 st hjärnblödningar, men kommit tillbaka så att hon kan gå med rullator. Hon är dement och hjärnskadorna gör att hon inte kan förmedla sig med mig. Hon bor på ett sjukhem där hon inte får någon stimulans, mamma sitter i sin rullstol från morgon till kväll. Mamma blir mycket piggare m.m när vi barn är hos henne och syselsätter henne. Nu ligger hemmet som brister i mycket annat också, ganska långt bort. Min fråga, vågar jag flytta henne närmare där vi bor. Kan hon ta skada. Kommer hon att orka flytta igen. Till saken hör att hon inte trivs där hon är nu. Mamma är medveten om att hon inte är hemma, det har vi märkt men det kommer inte gå att förklara att hon ska flytta för att komma närmre oss barn. Mamma kan inte vara kvar eller där hon är. Hur gör jag.

Svar: Att ge råd om en flytt av en åldrad person som är drabbad av sjukdom och med en nedsatt förmåga att själv ge uttryck för sin vilja är omöjligt för en utomstående person. Ett samtal med hennes husläkare om hennes hälsotillstånd medger en flytt kanske kunde vara en början. En diskussion med dem som idag är ansvariga på det boende där hon vistas kanske också kan vara värdefullt. Finns det möjligheter att förbättra hennes livskvalitet där hon bor idag? Behöver genomförandeplanen revideras med hänsyn till hennes behov av social stimulans?

Om du behöver någon att samtala med om din situation kanske en kontakt med kommunens anhörigkonsulent kan vara av värde? Personen nås via kommunens växel.

Senast uppdaterad 2015-02-02 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson