Är vi anhöriga?

Är min bror och jag anhöriga till vår styvmor ? Våran pappa och hon var gifta.

Svar: På Nationellt kompetenscentrum anhörigas hemsida framgår att socialstyrelsen definierar anhörig som en person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna. Begreppet närstående används också och det definieras som en person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna. En närstående är en person som du tycker att du har en nära relation till. Man kan också tala om anhörigvårdare. Socialstyrelsen säger att en anhörigvårdare är en person som vårdar eller stödjer en närstående person som är långvarigt sjuk, är äldre eller som har funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson