Hur kan vi få tag på en god man?

Jobbar på ett boende och är kontaktperson till en kvinna med psykiska funktionsnedsättningar som gör att hon bl.a. inte klarar sin ekonomi själv. Hon har blivit beviljad god man och flera personer har blivit tillfrågade men ingen vill åta sig uppdraget. Vart skall man vända sig för att komma vidare i denna fråga?

Svar: Överförmyndaren bedömer om förutsättningarna för god man är uppfyllda och det är Tingsrätten som bedömer och fattar beslut om en person ska ha god man eller förvaltare. Överförmyndaren rekryterar och utbildar gode män och förvaltare. De har också tillsyn över god man och förvaltare. Som svar på din fråga, vänd dig till överförmyndaren i din kommun.

Senast uppdaterad 2015-02-02 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson