Hur ska jag lösa pappas ekonomi?

Min far är rullstolsbunden, har något nedsatt minnesfunktion samt alkoholmissbruk. Han är sjukpensionär och jag sköter hans ekonomi via fullmakt. Han har ca 250 000 kr på ett sparkonto och en "helt okej" pension. Far har hemtjänst 1 ggr/dag samt får lunchlådor mån-fre. Han sköter inköp själv, antingen genom att själv åka och handla eller beställa hem varor. Far har tidigare misskött sin ekonomi pga missbruket, därav att jag tog över ansvaret. Jag bor ca 30 mil bort. Far har mkt svårt att planera sina inköp, det är alltid tomt i kylskåpet i flera dagar innan han inser att han måste handla. Beställer han hem varor tar det flera dagar innan de levereras (kommunens praxis). Han handlar en del skräp, Trots pappas "helt okej" pension, så får inte jag hans pengar att räcka till. Far förstår dock inte vidden och innebörden av det hela, troligtvis pga sina kognitiva nedsättningar. Att pappa har perioder om flera dagar då han saknar basvaror, som mjölk, bröd, pålägg, etc, samt att sparkontot sakta krymper pga inköp av alkohol, cigg och snus gör situationen ohållbar enligt mig. Har ni några tips på hur jag bör gå tillväga? Kan tillägga att jag inte tycker att hemtjänsten fungerar jättebra, många olika människor och jag upplever ofta att de gör "minsta möjliga".

Svar: Tack för din fråga. Att ge råd i ekonomiska frågor är svårt. Att via en fullmakt hjälpa en närstående med ekonomin är mycket vanligt och fungerar oftast bra. Nackdelen kan vara det som beskrivs i frågan att det leder till konflikter. En del anhöriga väljer i liknande situationer att överlämna ansvaret för ekonomin till en god man för att inte behöva vara den som förmanar och förklarar. Kan det vara ett alternativ? Om det är ett alternativ ta kontakt med Överförmyndaren i den kommun pappan bor för hjälp med ansökan.

En annan del i frågan rör den vardagliga hjälpen från hemtjänsten. Här kanske en kontakt med den som är ansvarig för hemtjänsten och/eller biståndshandläggaren som fattat beslut om hans hjälpinsatser vore av värde för en uppföljning av genomförandeplanen. Kanske har hans hjälpbehov förändrats, behövs mer insatser t.ex. vid måltider o.s.v.

Senast uppdaterad 2015-01-20 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson