Kan man som anhöriga välja att den närstående inte ska få viss vård?

Kan man som make och söner välja att makan/modern inte ska få behandling för cancer tumörer i hjärna och lungor, då hon p.g.a. svår alkoholism, hjärnblödning, lungcancer samt strålningsskador i hjärnan nu är helt dement, väger 40 kg och glömmer saker efter en minut och måste ha vård 24tim/dygn?! Enligt ÖL på lungmottagningen kan strålningen göra mer skador än nytta och hon kommer i princip bli ett paket!!

Svar: Det är svåra frågor att ta ställning till i en svår situation för den som är sjuk och för er anhöriga. Tillsammans med ansvarig läkare kanske ni som anhöriga och er närstående som är sjuk i ett samtal kan komma fram till vilken behandling och vård som är lämplig.

Senast uppdaterad 2015-01-20 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson