Regler för ekonomisk ersättning, muntligt avtal?

Anhörig hjälpte sin farbror, 6 månader under hans sjukdomstid med räkenskaper, fastighetsskötsel, möten under vårdtiden m.m fram till hans död. Den anhörige skulle få betalt och räknade ihop timmarna på 148 tim med slutsumma 19 600 kr. Det finns inget anställningsavtal mellan farbrorn och hans brorsdotter. Krävs det anställningsavtal? Vilka regler gäller? Måste det finnas något avtal eller vad krävs för att få ut sin ersättning?

Svar: Att ge hjälp och stöd till en närstående är en mycket vanlig situation. Om och hur denna hjälp ersätts kan se olika ut. Det vanliga är troligen som i ert fall en muntlig överenskommelse. Men frågan ligger mer inom familjejuridikens område och inte inom kompetensområdet stöd till anhöriga. Frågeställaren hänvisas till kontakt med familjejurist. Det finns även information om juridiska frågor via webben lawline.se (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2015-01-20 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson