Hur deklareras och beskattas hemvårdsbidraget?

Göteborgs kommun har ett biståndsbedömt bidrag som de kallar "hemvårdsbidrag" och utbetalas till biståndstagaren att använda till att arvodera anhöriga/bekanta som vårdar denne. Bidraget är skattefritt men hur deklareras/beskattas arvodet och vem betalar ev socavgifter för den som utför vården o arvoderad?

Svar: Hemvårdsbidrag finns i ett antal svenska kommuner. Bidraget betalas ut till den som behöver hjälpen som i sin tur kan "betala" den/de som hjälper personen. Syftet med bidraget kan vara att ge ersättning/erkännande till ex. de anhöriga som ger hjälpen. Syftet med bidraget, beloppen och regelverket kring bidraget varierar mellan olika kommuner. I en broschyr från Göteborg finns texten;

"Hemvårdsbidraget är ett kommunalt bidrag som ges med stöd
av Socialtjänstlagen och efter regler som är fastställda av Kommunfullmäktige."

Eftersom regelverket om hemvårdsbidrag varierar mellan kommuner så för att få svar på din fråga ta kontakt med din stadsdelsförvaltning. Alternativt ta kontakt med Skatteverket för att få svar om denna ersättning är att betrakta som beskattningsbar inkomst.

Senast uppdaterad 2015-01-20 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson