Hur ska mamma klara sig ekonomiskt när pappa går bort?

Min pappa är född 48, har en anställning och är döende i cancer. Min fråga är, får min mamma född 49 någon sorts pension ifrån pappa? Min mamma är själv pensionär men har inte så hög pension. Är så orolig för henne sen hur allt ska bli ekonomiskt. Ska tillägga att mina föräldrar bor i en 2:a hyresrätt.

Svar: När en nära anhörig blir svårt sjuk och kanske avlider innebär utöver sorg och saknad, och som du skriver i frågan, även en oro för hur den ekonomiska situationen blir för de efterlevande. Det finns det som kallas efterlevandepension och information finns på:

http://secure.pensionsmyndigheten.se/OmErsattningTillEfterlevande.html (nytt fönster)

På samma webbsida finns information om s.k. änkepension som också kanske kan vara aktuell för din mamma. Rätten till änkepension beror på hur länge man varit gift och när äktenskapet ingicks. För personlig kontakt ring deras kundservice: 0771-776 776

Om den som är sjuk och avlider och fortfarande är förvärvsarbetande och medlem i en facklig organisation kan det finnas försäkringar som kan täcka en del kostnader i samband med sjukdom och dödsfall. Det kan vara olycksfallsförsäkringar men även innehålla livförsäkringar. För mer information ta kontakt med personalansvarig på din pappas arbetsplats.

Senast uppdaterad 2015-01-13 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson