Min bror är förmyndare åt vår mamma. Kan han sälja hennes lägenhet till sig själv?

Svar: I Sveriges samtliga kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Myndighetens uppgift är att ha tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska förhindra rättsförluster för de personer som inte själva har möjlighet att tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet.

Enligt överförmyndarnämnden i min egen kommun så skall först lägenheten värderas av en oberoende. Därefter skall den säljas till högstbjudande om det inte föreligger andra omständigheter.

Jag tycker att du skall ta kontakt med överförmyndaren/överförmyndarnämnden i den aktuella kommunen för att få ett direkt individuellt svar på din fråga. Du når överförmyndaren via kommunens växel.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson