Vem har rätt att bestämma - makan eller barnen?

Vem har rätt att bestämma när åsikterna går isär gällande den dementa pappan/maken? Makan eller de gemensamma vuxna barnen?

Svar: Vem har rätt att bestämma över någon annan familjemedlem? Har någon i familjen tolkningsföreträde framför någon annan? I grunden finns Regeringsformen om alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. www.lagen.nu (öppnas i nytt fönster)

I första hand bestämmer maken/pappan själv över sitt liv, detta enligt autonomiprincipen. Denna princip säger att var och en har rätt att bestämma över sitt eget liv och att var och en ska respektera andras förmåga och rätt till självbestämmande, medbestämmande och integritet.

Vad är det som ska bestämmas och beslutas av familjen? Är det vardagliga frågor eller är det frågor som förändrar makens/pappans livssituation? Hur beslutskapabel är han, kan han ge någon vägledning i besluten?

Kanske en kontakt kan tas med en demenssjuksköterska som med sin erfarenhet och kunskap kan finnas med i ett samtal för att överbrygga meningsskiljaktigheter inom familjen. Demenssjuksköterska kan oftast nås genom kommunens växel.

Senast uppdaterad 2014-12-16 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson