Min man ska få hemhjälp och huset anpassas - kan jag vägra detta?

Min man har svår vaskulär demens och begynnande Alzheimer. Han är 80 år. För ett par veckor sedan drabbades han av en hjärnblödning. Han kan inte prata, inte svälja o förlamad höger sida. Kan inte vände sig i sängen o inte sköta sina behov. Är mycket trött. Kan ibland nicka som svar på någon fråga. Han ska nu till korttidsboende enligt biståndshandläggare och därefter vill man att han skall komma hem med mycket hemhjälp och anpassning av huset. Kan jag vägra detta? Dom säger att det är min man som bestämmer men det är ju klart att han helst vill hem. Han förstår ju inte problemet. Jag vill min mans bästa och anser inte detta vara bästa lösningen.

Svar: Kvarboendeprincipen, dvs. att vården ska ges i bostaden i första hand, påverkar många anhöriga och som ser sitt hem förvandlas till en arbetsplats och ibland med en stor påverkan på den egna livsmiljön. "Dom säger att det är min man som bestämmer" vilket inte kan motsägas. Men hans beslut har en stor påverkan på din livssituation som maka. "Att vägra att maken kommer hem" är troligen svårt. Vem har rätten till den gemensamma bostaden?

Ta kontakt med anhörigkonsulent i din kommun för råd och stöd i den uppkomna situationen. Kanske konsulenten kan finnas med som ett stöd i en förnyad vårdplanering som tillgodoser din makes behov och som även tar hänsyn till dina behov.

Senast uppdaterad 2014-12-16 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson