Har man rätt som anhörig att bli informerad av god man gällande kvitton på inköp m.m?

Har man rätt som föräldrar att begära av en god man att få se kvitton på inköp av mat, kläder etc, för att se om huvudmannen (deras vuxna dotter) haft goda levnadsvillkor?

Svar: Överförmyndaren i kommunen har tillsyn av utsedda gode män och förvaltare. Innehållet i uppdraget som god man kan variera, beroende på vilka behov av stöd som huvudmannen har. Föreslår att ni tar kontakt med överförmyndaren i er kommun för ett samtal om de frågor ni har att av del kvitton och om den gode mannen är skyldig att redovisa till er som anhöriga.

Senast uppdaterad 2014-12-05 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson