Kan jag bli god man?

Hur går jag tillväga när min mor inte längre kan underteckna dokument med sitt namn, typ hyresavtal, bankpapper mm, p.g.a. ålderdom, begynnande demens. Ska jag som enda barnet formellt bli god man?

Svar: Om en person drabbas av sjukdom, funktionsnedsättning, behöver stöd med sin ekonomi och ta tillvara sin rätt kan en ansökan om god man göras. Överförmyndarnämnden bedömer om förutsättningarna för god manskap är uppfyllda och tingsrätten fattar beslut om god man. Kan personen själv inte ge sitt godkännande kan ett läkarintyg bifogas ansökan. Anhörig kan utses till god man.
Ta kontakt med en handläggare på Överförmyndarnämnden i din kommun för ansökan om god man.

Senast uppdaterad 2014-12-05 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson