Body eller inte?

Min man lider av en demenssjukdom och bor nu i ett äldreboende med inriktning för demens. Ibland händer det att han urinerar ute i gemensamma ytrummen. På grund av detta vill personalen på avdelningen sätta Body på honom och vill ha mitt samtycke. Känner motstånd mot detta, men samtidigt vill jag att de ska ha det bra på avdelningen. Vad göra?

Svar: I de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom talas om förutsättningar för en god vård och omsorg – personcentrerad omvårdnad. Personcentrerad omvårdnad syftar till att göra omvårdnaden och vårdmiljön mer personlig för att förstå beteenden ur den demenssjukes perspektiv. Vilket då bl.a. innebär att personalen strävar efter att behålla och bevara den demenssjukes personlighet trots sviktande funktioner samt strävar efter att förstå vad som är bäst för den demenssjuke utifrån dennes perspektiv.
Kanske har din man svårt att hitta till toaletten? Man kan då försöka att göra något i miljön som gör att han hittar lättare. Ett annat alternativ kan vara att ha schemalagda toalettbesök.

Då du känner motstånd till åtgärden så tänker jag att du kunde föreslå en träff med t.ex. PAS (patientansvarig sjuksköterska), din mans kontaktperson och arbetsterapeut så att ni kan samtala kring problemet. Samt att det även belyses utifrån ditt perspektiv som anhörig. Att dela kunskap och tankar med varandra utifrån ett respektfullt förhållningssätt leder förhoppningsvis fram till något som känns bra för alla parter. Du kan också ta kontakt med Anhörigombud alternativt Äldrelotsen som kan ge dig stöd. Du når dessa personer via kommunens växel.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson