Mamma accepterar inte att på på demensboendet - vad kan jag göra?

Min mamma har nyligen flyttat till ett demensboende. Hon mådde väldigt dåligt hemma och kunde inte längre ta hand om sig. Hon åt inte, skötte inte sin hygien och hade svårt att röra sig i lägenheten. Hon hade hemtjänst, men tackade oftast nej till all hjälp. Hon har sedan två år demensdiagnos och ska medicinera, något som, inte heller fungerade. Nu bor hon på ett, som jag uppfattar det, mycket bra demensboende. Problemet är att hon längtar hem så starkt och inte vill acceptera att hon inte längre kan leva ensam i sin gamla bostad. Hon har blivit väldigt aggressiv mot mig ang detta att hon vill hem, och hon ringer mig mellan 80-100 ggr om dagen. Jag har skuldkänslor eftersom jag känner mig ansvarig för att hon inte längre kan flytta hem - även om det är för hennes eget bästa. Det är ju dessutom inte mitt beslut utan många inblandade i det. Det är svårt eftersom hon inte har någon sjukdomsinsikt och därför inte förstår varför hon inte kan bo kvar hemma. Jag förstår att detta dels är en del av sjukdomen - men jag känner att det är svårt att hantera. Det måste dock ha drabbat många fler än min mor, så jag undrar om man kan få råd eller hjälp av någon erfaren för att göra en strategi som kan fungera för både henne och mig.

Svar: Att drabbas av en demenssjukdom påverkar inte bara den personen, även anhöriga blir på olika sätt involverade. Att inte ha sjukdomsinsikt är också en del i att vara demenssjuk vilket gör det svårt att diskutera och komma överens om saker. För att hitta en strategi som fungerar tillfredsställande för er kan en kontakt tas med de som ansvarar för mammans omsorg och tillsammans med dem som känner din mamma nå en lösning. Ofta finns det en specialutbildad demenssjuksköterska i kommunen som anhöriga kan ta kontakt med för handledning, råd och tips. Om du känner att du själv behöver stöd, en samtalskontakt kan en kontakt tas med kommunens anhörigkonsulent/samordnare som nås via kommunens växel.

Senast uppdaterad 2014-11-10 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson