Vad gäller för min pappa om han har fullmakt över sin hustrus konto?

Vad gäller för min pappa om han har fullmakt över sin hustrus konto? Hon har fåttt grav demens och bor på kortidshem.

Svar: Av en fullmakt framgår vem som är fullmaktsgivare (mamma) och vem som är fullmaktshavare (pappa). Det framgår också av dokumentet vad fullmakten omfattar i frågan ovan gäller det bankkonton. I fullmakten framgår vad fullmaktshavaren kan göra, exempelvis ta ut pengar, flytta till andra konton etc. Fullmakten avslutas ofta när fullmaktgivaren avlider. Finns frågor om den aktuella fullmakten, kontakta den bank där fullmakten används.

Senast uppdaterad 2014-11-10 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson